ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ καταναλωτή,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα πρόληψης STERIEXPERT

Προκειμένου να καταχωρήσετε το προϊόν σας στη βάση δεδομένων μας και να ισχύει η εγγύησή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Η ανάρτηση της απόδειξης αγοράς ή του τιμολογίου και του δελτίου της διεθνούς εγγύησης είναι υποχρεωτική για να ισχύει η εγγύησή σας. Παρακαλούμε φυλάξτε το έντυπο εγγύησης που βρίσκεται μέσα της συσκευασία του προϊόντος όπως και την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STERIEXPERT KAI ATTRACTION A.E.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις συσκευές που έχουν εισαχθεί και πωληθεί από την εταιρία μας και καλύπτουν την Ευρωπαϊκή αγορά, η ανάρτηση της απόδειξης αγοράς ή του τιμολογίου είναι υποχρεωτική για να ισχύει η εγγύησή σας. Παρακαλούμε φυλάξτε το έντυπο εγγύησης που βρίσκεται μέσα στην συσκευασία του προϊόντος όπως και την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

Το προϊόν καλύπτεται με περιορισμένη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της. Οποιοδήποτε ελάττωμα που προκύπτει λόγων ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής είτε θα αντικαθίσταται είτε θα επισκευάσετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από τον πωλητή ή εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον οποίο αγοράσατε την συσκευή. Μεταφορικά και φόροι που θα προκύψουν βαρύνουν τον αγοραστή. Η εγγύηση υπόκειται στις ακόλουθες διατάξεις:

Η εγγύηση δεν καλύπτει την φυσιολογική φθορά, ατύχημα, κακή χρήση η προβλήματα που προκύπτουν από την λανθασμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ζημιά που προκύπτει από άλλη χρήση από αυτή που το προϊόν έχει σχεδιαστεί, οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση και τροποποίηση της συσκευής χωρίς την έγκριση του εκάστοτε κατασκευαστή.

Διευκρινίζεται ότι οι μπαταρίες καλύπτονται από εγγύηση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς, οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το σύστημα SteriExpert είναι τελευταίας γενιάς Ιόντων λιθίου άρα ότι καλύτερο υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά.

Για να προστατέψετε τα ηλεκτρονικά της συσκευής σας και την μπαταρία του πάντα βγάζετε την συσκευή από την πρίζα μετά από την πλήρη φόρτιση που διαρκεί περίπου 3 ώρες η μόλις ανάψει το πράσινο λαμπάκι του φορτιστή.

Για την αποθήκευση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα καλό είναι η φόρτιση της συσκευής να βρίσκεται στο 40% , και να διατηρείτε σε θερμοκρασία δωματίου.
Κατά τη διάρκεια των άνω εγγυήσεων οι αναγκαίες επισκευές τόσο του προϊόντος, όσο και των ανταλλακτικών και της σχετικής εργασίας, θα πραγματοποιούνται δωρεάν. Το προϊόν είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο και πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, Η λειτουργική ασφάλεια της μονάδας (π.χ. δοκιμαστικό ψεκασμό με νερό) πρέπει να ελεγχθεί πριν τοποθετήσετε την μονάδα σε λειτουργία. Τυχόν διαρροές στο εσωτερικό των σωλήνων και βαλβίδων πρέπει να διορθωθούν.

Μην βάζετε σε λειτουργία την συσκευή εφόσον δεν είναι εξασφαλισμένη η ασφαλής λειτουργία της. Η εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον γίνει επαναπώληση του προϊόντος, επισκευαστεί με μη γνήσια ανταλλακτικά ή ζημιά από ανειδίκευτη επισκευή. Τα χημικά διαλύματα πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένα για τις συγκεκριμένες εφαρμογές και ο πίνακας ασφαλείας του χημικού διαλύματος θα πρέπει να εξεταστεί πριν την χρήση τους. Χημικά που απελευθερώνουν οξυγόνο, χλώριο και άλλα οξέα (π.χ. υπεροξείδια) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένα μοντέλα εξοπλισμού ανθεκτικά σε οξύ. Εάν το προϊόν δεν έχει εγκριθεί για αντοχή στο οξύ, η τιμή Ph πρέπει να είναι περιορισμένη από 4,5- 8,5. Μετά από κάθε χρήση, γεμίστε την δεξαμενή με καθαρό νερό και ψεκάστε για περίπου 3 λεπτά για
να αφαιρέσετε τα χημικά που έχουν μείνει μέσα στην συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εξαντληθεί όλο το νερό και το μηχάνημα πρέπει να είναι στεγνό πριν από την αποθήκευση. Ζημιά που προκαλείται από διάβρωση λόγου υγρασίας και λανθασμένης αποθήκευσης ακυρώνει την εγγύηση.

Οποιοσδήποτε σχηματισμός μικροσωματιδίων ή ομίχλης από εύφλεκτες ουσίες ή οξέα που απελευθερώνουν οξυγόνο εγκυμονούν κινδύνους έκρηξης και πυρκαγιάς εφόσον υπάρχει κάποια πηγή ανάφλεξης. Παρατηρήστε το όριο έκρηξης του κάθε φυτοφάρμακού και αποφύγετε την υπερβολική δόση αναλόγως. Χρησιμοποιείτε μόνο μην εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται τα συ σκευάσματα αλκοόλης, και ο ψεκασμός σε χώρους όπου υπάρχουν αιωρούμενα εύφλεκτα σωματίδια και υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης.

Η συσκευή δεν είναι αντιεκρηκτική, Οι χειριστές έχουν καθήκον και υποχρέωση την αποφυγή επικίνδυνων χειρισμών. Οι χειριστές δεν πρέπει να ψεκάζουν θερμές επιφάνειες ή ηλεκτρικά καλώδια ούτε σε κλειστά δωμάτια με θερμοκρασία άνω των 35°C. Κρατήστε την μονάδα από το χερούλι σεασφαλή όρθια θέση και μετά ψεκάστε μπροστά σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να αφήσετε την συσκευή εν λειτουργία σε κάποιο σημείο, μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη. Ασφαλίστε τα δωμάτια μετά από την χρήση της συσκευής και μόνο επιτρέπεται η πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση. (π.χ. τοποθετούμε την απαραίτητη σήμανση έξω από κάθε δωμάτιο).

Διατηρούμε τα δωμάτια που έχουν περάσει την επεξεργασία κλειστά για την αποφυγή διαρροών.

Αερίζουμε καλά τα δωμάτια πριν την χρησιμοποίηση τους από ανθρώπους,(αυτό εξαρτάται και από το είδος απολυμαντικού που χρησιμοποιούμε).

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν εφόσον οφείλονται σε λανθασμένη χρήση και κακό χειρισμό του προϊόντος και η μη εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Η εγγύηση προσφέρει κάτι επιπρόσθετο στον αγοραστή και δεν μειώνει τα θεσπισμένα νόμιμα δικαιώματα του.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ