1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.steriexpert.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας Attraction Solutions Εμπορική AE.  Η Attraction Solutions Εμπορική AE (εφεξής ΕΤΑΙΡEΙΑ) είναι εταιρεία-μέλος του Ομίλου εταιριών mantis group of companies  (οι εταιρίες μέλη του ομίλου είναι αναρτημένες στο site www.mantisgroup.gr) με την  επωνυμία Attraction Solutions Εμπορική ΑΕ (ΑΦΜ 998939046,  ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Μ.Α.Ε: 59711/03/B/05/60,  Γ.Ε.ΜΗ 122578201000, ΤΗΛ: 210-5512500 email:info@attraction.com.gr), με δραστηριότητα την «εμπορία ειδών ευρείας κατανάλωσης». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Θέση Σούρεζα – Φυλή Αττικής, TK 13341.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της.  Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει, ωστόσο, την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας www.steriexpert.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχετε κάνει ήδη.

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών, ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και προϊόντων, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα steriexpert, καθώς και τα σήματα των προϊόντων που υπάρχουν στο παρόν site είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1 Γενικά

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της www.steriexpert.gr

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.steriexpert.gr απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του.

Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων) τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή του στους εξής σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων και την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (προφίλ).

3.2 Ενημέρωση, επεξεργασία και σκοποί επεξεργασίας:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

 α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περαιτέρω και εφόσον ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη-πελάτη και την βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.steriexpert.gr.

β) Ηλεκτρονικές Παραγγελίες, Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας:

β.1) Βασική επεξεργασία 

Ο  χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ζητά από τον χρήστη/πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο www.steriexpert.gr (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.steriexpert.gr)  και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, ζητούνται:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ)
 • ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας ( τράπεζα EUROBANK) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο www.steriexpert.gr. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το www.steriexpert.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  και τις παραγγελίες στο www.steriexpert.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , των αρμοδίων υπαλλήλων του ομίλου εταιρειών Mantis Group of companies,  όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ  απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.).

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών-πελατών δεν θα γίνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και το ηλεκτρονικό της κατάστημα  εκτός από τις επεξεργασίες υπό β.2 κατωτέρω για τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

β.2) Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση

β.2.1) Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και το www.steriexpert.gr ο εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.

Ο σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ή/και τρίτων συνεργατών της προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του www.steriexpert.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων, η επικοινωνία εντύπων του.

Είναι απολύτως ελεύθερη και απρόσκοπτη η δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.steriexpert.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@steriexpert.gr.

β.2.2.) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ενημερώνει επίσης τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη της ότι μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του και να διενεργεί έρευνες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους εγγεγραμμένους χρήστες / πελάτες. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ    έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις ανάγκες τους, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών της, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. Για να μπορούν οι  εγγεγραμμένοι χρήστες / πελάτες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ) και ειδικότερα των κάτωθι δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη-πελάτη:

 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο www.steriexpert.gr
 • Συχνότητα επισκέψεων στο www.steriexpert.gr
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο www.steriexpert.gr
 • Τυχόν δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο www.steriexpert.gr
 • Διάρκεια παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο www.steriexpert.gr
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο www.steriexpert.gr
 • Ιστορικό παραγγελιών στο www.steriexpert.gr

Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής  επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών, η προσωπική επιβράβευση τους, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η λήψη από τους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τους αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας www.steriexpert.gr, για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.

O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

γ) Αποδέκτες Δεδομένων:  Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ομίλου εταιριών Μantis Group of Companies

ii. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η συνεργαζόμενες εταιρίες, η οποίες παρέχουν υπηρεσίες CRM και επεξεργάζονται τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ-)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων,  στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.steriexpert.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

δ) Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,

iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και

v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει εναλλακτικά:

 1. απευθείας online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.steriexpert.gr
 2. υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@steriexpert.gr
 3. υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@mantisgroup.gr.

Αναλυτικά:

Για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες του www.steriexpert.gr να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στην ενότητα  «Στοιχεία λογαριασμού» και «Διευθύνσεις Αποστολής».

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@steriexpert.gr ή dpo@mantisgroup.gr.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεσή του στο www.steriexpert.gr από τον προσωπικό του λογαριασμό στην ενότητα «Ρυθμίσεις Προσωπικών Δεδομένων» ή με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του επισκέπτη χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.

Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση δεδομένων ειδικής κατηγορίας ( πρώην ευαίσθητων ) για τις ανάγκες του www.steriexpert.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να απευθύνεται στην Attraction AE, (Data Protection Officer στο email dpo@mantisgroup.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 5512500).

Σε κάθε περίπτωση κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς τον Data Protection Officer για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση της έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL για το www.steriexpert.gr έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης Let’s Encrypt και το μέγεθος του κλειδιού είναι  256 bit.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε εγγεγραμμένος χρήστης του www.steriexpert.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας (EUROBANK) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.steriexpert.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.steriexpert.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard & Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 1. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΤΙΜΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.steriexpert.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
Η ΕΤΑΙΡΕIA εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για το εκάστοτε προϊόν που διαθέτει (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.), όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα www.steriexpert.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.steriexpert.gr  αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, περιοριστικά  μέτρα δημόσιας υγείας για αντιμετώπιση πανδημίας  κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.